• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
Videolar
Mustafa Özgen
mozgen_ors@hotmail.com
2 Kanunda değişiklik yapılması hk
16/04/2022

 

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 1 madde eklenmesi ve 1 maddede değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi ekte sunulmaktadır.

 

Gereğini saygıyla arz ederim.

 

 

                         Milletvekili

 

 

 

GEREKÇE

Emniyet hizmetleri yorucu, yıpratıcı ve yüksek risklidir.

Emekli olduktan sonra da bu risk azalmaz.Emekli personel hakkında işlem yaptığı kişi ve grupların hedefi olmaya devam eder. Bu nedenle de kendilerine silah taşıma izni harçsız olarak verilir.

Diğer yandan Milli İstihbarat ve Polis Emeklilerinin yaşama umudu ortalaması 60 dolayındadır. Bu nedenlerle devlete ve halka tüm varlığıyla hizmet etmiş ve canını dahi esirgememiş anılan kurum personeline Türk Milletinin böyle bir düzenlemeyi içtenlikle desteklediği kuşkusuzdur. Emekli olmuş personelin aylıkları yarı oranında azaldığından ikinci bir işte çalışma zorunluluğu kalmamalı ve dul-yetimleri de biraz olsun rahat nefes alabilmelidir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1) Devam eden riskin karşılığıdır.

Madde 2) 2006 yılında verilmeye başlanan 100 TL nın aradan geçen 12 yıl sonunda güncellenmesi gereği açıktır.

Madde 3) Yürürlük maddesidir.

Madde 4) Yürütme maddesidir.

21/05/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

 Sigortası Kanunu’na 1(bir) geçici madde ilavesi ile 1(bir)maddede

 değişiklik yapılması hakkında

 KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1) 21/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış olanlar ile bağlanmayı hak edenlerin emekli maaşlarına, emeklilik tarihindeki kadro ve unvanı esas alınmak koşuluyla, Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesine göre belirlenen Emniyet Hizmetleri Tazminatı oranlarının %40’ı ayrıca ilave edilir.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez. Yapılacak ödemelerden dolayı damga vergisi hariç kesinti yapılmaz. Oluşan kesenek farkları yapılacak bildirime göre kurumunca karşılanır.”

 

Madde 2) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 500 Tl tutarında ayrıca ödeme yapılır. Bu madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez. Yapılacak ödemelerden dolayı damga vergisi hariç kesinti yapılmaz. Oluşan kesenek farkları yapılacak bildirime göre kurumunca karşılanır. “

Madde 3) Bu Kanun yayınını izleyen ayın 1. günü yürürlüğe girer.

Madde 4) Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür. 

 260 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret78801